Zadání procvičovacích úloh z fyziky

řecké písmenko ro - ρ si v případě potřeby okopírujte zde